یکشنبه ۲۳ مردادساعت ۰۲:۰۶Aug 2022 14
جستجوی پیشرفته

خبرهای فرهنگ وهنر 29 اردیبهشت 1401 - fhnews.ir

فرهنگ وهنر 27 اسفند 1394 فرهنگ وهنر 30 اسفند 1395 فرهنگ وهنر 1 فروردین 1396 فرهنگ وهنر 29 اسفند 1397 فرهنگ وهنر 28 اسفند 1398 فرهنگ وهنر 30 اسفند 1399 فرهنگ وهنر 1 فروردین 1400 فرهنگ وهنر 31 فروردین 1401 فرهنگ وهنر 1 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 2 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 3 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 4 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 5 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 6 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 7 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 8 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 9 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 10 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 11 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 12 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 16 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 17 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 18 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 19 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 20 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 21 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 22 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 23 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 24 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 25 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 26 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 27 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 28 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 29 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 30 اردیبهشت 1401 فرهنگ وهنر 31 اردیبهشت 1401 
فرهنگ وهنر   ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۳:۴۶    
محمد جعفر محمدزاده*
فرهنگ وهنر   ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ - ۱۱:۱۶    
کتاب جان ایران که مقابله همه جانبه و شبانه روزی دولت مردمی با همه گیری کرونا را در قالب تغییر راهبردها و رویکردها روایت می کند، با حضور وزیر ارشاد، بهداشت و علوم رونمایی شد.
فرهنگ وهنر   ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۱۲:۵۰    
غرفه ابر بازی های چوبی از نوع بازی های فکری، حرکتی و مهارتی شامل "فصل برداشت"، "ماز دیواری"، "رابط چهار کودک"، " مار و پله" ...
فرهنگ وهنر   ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۱۲:۵۰    
فرهنگ سرای رسانه ویژه برنامه زرین قلم را چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه با تجلیل از نویسندگان انتشارات نظری در فرهنگ سرای کتاب برگزار کرد.
فرهنگ وهنر   ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ - ۱۰:۵۰    
یک پژوهشگر حوزه دین گفت: شریعت سنگلجی اعتقاد داشت مخالفت با موسیقی عقلانی نیست، چون نظام هستی و طبیعت بر نظمی موسیقایی استوار است.